Blog numizmatyczny Banknoty Złoty polski emisja 1919

Złoty polski emisja 1919Kiedy przejęto władze na terenie po zaborczych, wielkim problemem okazała się być sprawa wymiany pieniędzy. Nie dość, że na terenie RP funkcjonowały trzy oficjalne waluty marka niemiecka, korona austriacka oraz rubel, to jeszcze na terenie Generalnej Guberni funkcjonowała emitowana przez podległą bankowi centralnemu Rzeszy Niemieckiej Polskę Krajową Kasę Pożyczkową marka polska – z resztą przez bank niemiecki były te marki gwarantowane. Do końca roku 1918 miała być przeprowadzona wymiana walut państw obcych, a tymczasową polską walutą miała być marka niemiecka emitowana już przez przejętą przez polskie władze PKKP.

Polskie władze ustawodawcze zastanawiało się już nad wprowadzeniem polskiej waluty, jednak były kłótnie co do jej nazwy, na początku stycznia 1919 ukazała się oficjalna informacja, że polską walutą będzie LECH, który dzielił się będzie na 100groszy, jednak już 19.01.1919 Sejm RP uchwalił ustawę, na mocy której jako polską obowiązującą walutę ustalono złotego, którego emitentem miał być reaktywowany Narodowy Bank Polski. W tym też roku zamówiono druk pierwszych polskich banknotów, które miały obowiązywać po wprowadzeniu ustawy w życie. Część banknotów o niższych nominałach to jest 1,2,5,10,20,50zł były drukowane przez francuski bank centralny Banque de France, natomiast już wyższe nominały 100, 500, 1000 oraz 5000zł oddano do druku znakomitej brytyjskiej firmie Waterlow & Sons LDT, która wykonywała zlecenia dla Bank of England.

Pierwsze banknoty ozdobione były podobizną Tadeusza Kościuszki, tylko na banknocie o nominale 5 złotych była głowa księcia Józefa Poniatowskiego. Banknoty o najmniejszych nominałach nie posiadały znaków wodnych, choć już następne edycje tych banknotów już te znaki posiadały. Jako emitent na banknotach tych już widniał Narodowy Bank Polski, który miał zastąpić PKKP. Pierwsze banknoty jednak nie tak szybko weszły do emisji, na swoją kolej czekały aż 5 lat, kiedy dzięki reformie Władysława Grabskiego można było wprowadzić tą nową walutę.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Poznan.naszemiast.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *