Blog numizmatyczny Monety Monety okupacyjne

Monety okupacyjneKolekcjonerzy monet cenią sobie nie tylko monety aktualnie wydawane przez mennicę polską lub też inne organizacje, ale tym bardziej egzemplarze, które wydatnie wpisują się w polską historię. Szczególnym czasem dla naszego kraju była II Wojna Światowa i okupacja hitlerowska. Związane to nie było tylko w prowadzeniem działań wojennych, ale także z pewnymi aspektami życia ludzi, którzy nie byli na froncie. Okupanci chcieli zniszczyć polskość na każdym polu, toteż nawet obowiązujące pieniądze wprowadzane były w duchu niszczenia polskiego narodu. Dzisiaj te środki płatnicze stanowią nie lada gratkę dla kolekcjonerów.

Monety okupacyjne były w trakcie wojny wprowadzone osobno dla Generalnej Gubernii, dla łódzkiego getta, dla Królestwa Polskiego oraz osobno dla terenów wschodniej Polski. Dzisiaj ich cena zdecydowanie przewyższa ówczesną wartość. Dla przykładu moneta o wartości dziesięciu marek obowiązująca w okupowanym łodzkim getcie dzisiaj warta jest na wolnym rynku około dwustu złotych, co dla przeciętnego kolekcjonera nie stanowi wcale małej sumy pieniędzy. Wiele z tych egzemplarzy monet dzisiaj trudno jest kupić lub jest to po prostu niemożliwe. Wiele z nich stanowią bardzo cenne eksponaty zgromadzone w zbiorach muzealnych.

Monety i banknoty okupacyjne stanowiły środek walki z polskim społeczeństwem, próbą wyeliminowania wszelkich oznak polskości z życia społecznego narodu pozostającego pod okupacją, próbą zniszczenia narodu. Jak wiemy, te próby ostatecznie nie zakończyły się sukcesem okupanta, a dla potomnych pozostały pamiątki, które stanowią obecnie bardzo cenne dobro kultury narodowej. Tym samym numizmatyka przestaje być jedynie jednym z wielu hobby, kolekcjonerstwem, a staje się elementem dziedzictwa narodu polskiego, dzięki któremu nasza tradycja jest o wiele bogatsza. Pewnie nikt z okupantów nie przewidział, że wprowadzając pieniądz okupacyjny przyczyni się do powiększenia w przyszłości bogatych zbiorów muzelanych i historycznych Polski i polskich kolekcjonerów – numizmatyków.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Wikipedia.org

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *