Blog numizmatyczny Banknoty Marka polska 1918-1920

Marka polska 1918-1920Kiedy władze odrodzonej Polski przejęły władzę 11 listopada 1918 roku musiały borykać się z szeregiem problemów, do których należała między innymi sytuacja walutowa na terenie ziem odzyskanych. Cztery systemy walutowe, które odziedziczyły nowo powstałe władze wprowadzały dość sporo zamieszania. Postanowiono więc, że tymczasową polską walutą będzie marka polska – która do chwili odzyskania niepodległości emitowana była przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową – twór całkowicie uzależniony od centralnego Rzeszy Niemieckiej. Po przejęciu władz PKKP, pierwszą rzeczą jaką trzeba było zrobić, to była wymiana pieniędzy na początek doszło do wymiany marek niemieckich, rubli oraz koron austriackich na wspomniane marki polskie.

Wymiany dokonywano do końca roku 1918, a już 19.01.1919roku przejęta PKKP wyemitowała nowy banknot – bilet marki polskiej o nominale 500mkp. Banknot ten różnił się od emitowanych wcześniej marek polskich, zamiast podpisów zarządu generalnej Guberni na banknocie złożył podpisy Zarząd PKKP, ponadto pojawił się ważny napis z pozycji prawa – oświadczenie mówiące, że: ”Państwo Polskie przyjmuje odpowiedzialność za wymianę niniejszego biletu na przyszła polską walutę według stosunku, który dla marek polskich uchwali Sejm Ustawodawczy”. Kolejna emisja banknotów wypadła już w drugiej połowie lutego, kiedy pojawił się banknot 100mkp, z podobizną Tadeusza Kościuszki.

Banknot ten posiadał pierwsze zabezpieczenia w postaci znaku wodnego w kształcie plastra miodu na całej powierzchni banknotu, choć była również seria oznaczona IIIA, która posiadała znak wodny o kształcie orła. W sierpniu 1919 roku została wyemitowana następna seria banknotów o nominałach od 1 do 1000mkp. Banknoty były dość zróżnicowane graficznie, na większości z nich widniał wizerunek Naczelnika Kościuszki, tylko na trzech była umieszczona podobizna królowej Jadwigi. Bardzo szybko wprowadzono również banknot o nominale ½ marki polskiej, ozdobionej również głową Kościuszki. Co ciekawe wszystkie te banknoty nawet te o najmniejszym nominale posiadały już znaki wodne.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Wcn.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *