Blog numizmatyczny Dukaty Dukaty lokalne w ochronie przyrody

Dukaty lokalne w ochronie przyrodyDukaty lokalne są to monety, które służą promocji danych miast lub regionów. Taki sposób promocji stał się ostatnimi czasy bardzo popularny, ponieważ przynosi znakomite rezultaty. Z tego powodu dukat lokalny zaczął służyć również celom wyższym. W jaki sposób możemy zdefiniować wyższe cele? Przytoczyć w tym miejscu można popularyzację i promocję ochrony przyrody. Jako przykład takiego działania można podać kolekcję dukatów lokalnych poświęconych Polskim Parkom Narodowym. Zostały one wyemitowane w liczbie sześciu. Każdy poświęcony innemu Parkowi Narodowemu.

Pierwszym dukatem z serii Siedmiu Cudów Parków Narodowych była moneta „Siedem Cudów Tatrzańskich”. Wyemitowana została ona dwunastego sierpnia roku dwa tysiące dziewiątego. Widnieje na niej wizerunek Kozicy tatrzańskiej. Jest to znakomity przykład na to, w jaki sposób można promować edukację ekologiczną, która jest ważnym aspektem w nauczaniu. Ludzie coraz częściej muszą być uświadamiani o szkodliwości jaką wywierają poprzez „niewinne” nie stosowanie się do powszechnych reguł ochrony środowiska.

Kolejne pięć monet z tej serii zostały poświęcone takim Polskim Narodowym jak: Słowiński, Woliński, Białowieski, Karkonoski i Gór Stołowych. Każdy z tych dukatów posiada na sobie podobiznę symboli poszczególnych parków. I w ten sposób z Białowieskim Parkiem Narodowym kojarzy nam się żubr i to właśnie jego podobizna znajduje się na dukacie lokalnym „Siedem Cudów Białowieskich”. Słowiński Park Narodowy promuje się za pomocą wizerunku mewy.

Siedem Cudów Parków Narodowych to kolekcja, która jest gratką dla wielu kolekcjonerów. Szczególnie dlatego, że monety zostały wyemitowane w dosyć małych nakładach. Jednak cała akcja tak rozpowszechniła wieść o Polskich Parkach Narodowych, że wiele osób zainteresowało się ich losem. Osoby zainteresowane nawet na własną rękę są w stanie się douczyć w danej dziedzinie, dlatego jest to tak korzystnym zjawiskiem, jeżeli chodzi o edukację ekologiczną.

Właśnie dlatego promocja przy pomocy monet zwanych dukatami lokalnymi jest ostatnio tak rozpowszechniona. Najważniejszym jej atutem jest jej skuteczność. W skuteczny i odpowiedni sposób zachęca ona do zasięgnięcia do źródła wiedzy promowanej przez dany numizmat. Dukaty lokalne mogą zainteresować i zachęcić do samo edukacji. A ochrona naszej pięknej, unikalnej przyrody jest niezmiernie ważna!

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *