Blog numizmatyczny Banknoty Banknoty z 1940

Banknoty z 1940Na terenach części okupowanej Polski Rzesza Niemiecka utworzyła Gubernię Generalną, na której czele stanął bliski współpracownik Hitlera Hans Frank. Frank silną ręką rozpoczął wprowadzanie niemieckiej administracji na terenach podbitych. Jedną z pierwszych decyzji Franka, było powołanie banku Emisyjnego w Polsce – do którego zadań należało realizowanie polityki monetarnej na terenie Guberni. Na prezydenta Banku powołał Feliksa Młynarskiego, którego zastępcą został Rudolf Jędrzejowski. Na początku bank ten miał czuwać nad wymianą polskich pieniędzy przedwojennych, oraz stemplowaniu ich niemieckim nadrukiem „Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete”, czyli Generalne Gubernatorstwo dla zajętych polskich obszarów. Pierwszym tymczasowym banknotem emitowanym przez bank było 100zł – przedruk banknotu z 1932 roku, z którego usunięto rysunki godła polskiego.

Banknot wszedł do obiegu w litym 1940 roku, a już w marcu 1940 roku wyemitowano kolejne banknoty, które miały już być obowiązujące na terenie GG. Najwyższe nominały to 100 oraz 500zł. Banknot 100 złotych oparty był na wyemitowanym w 1930 roku banknocie. Jego projektem zajął się Leonard Sowiński. Z awersu banknotu w porównaniu z oryginałem zniknął rysunek głowy księcia Józefa Poniatowskiego i jedynym ozdobnikiem były rysunki nominału znajdujące się w owalu. Centralną część awersu zajmowały noty prawne oraz podpisy prezydenta banku i jego zastępcy. Rewers banknotu zawierał rysunek budynku Banku Polskiego w Warszawie. Banknot wielkości 190x106mm posiadał znak wodny w kształcie siatki rombów na całej powierzchni.

Drukiem zajęła się drukarnia Wiener Staatsdruckererei. Ta drukarnia oraz Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie zajęła się drukiem najwyższego nominału, który był w obiegu na terenie GG. Był to banknot 500zł. Jego projektem zajął się ponownie Leonard Sowiński. Awers banknotu zdobiła głowa górala w kapeluszu, stąd też jego potoczna nazwa – „Góral” podobna głowa była użyta jako znak wodny na marginesie awersu. Na rewersie był umieszczony Tatr wysokich oraz Morskiego Oka. Oba banknoty były wykonane na papierze o kremowym zabarwieniu.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Wikipedia.org

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *