Blog numizmatyczny Banknoty Banknoty GG 1940

Banknoty GG 1940

0 Comment


Prowadzący rządy na ternie utworzonego na części okupowanych terenów polskich Generalnej Guberni Hans Frank już od pierwszych dni swoich rządów rozpoczął wprowadzania niemieckiej polityki administracyjnej na podległym mu terenie. W skład tej polityki wchodziła również polityka monetarna. Rozpoczęto więc wymianę polskich pieniędzy różnicując kwoty jaki można było wymienić od narodowości. Już we wrześniu 1939 roku powołał Bank Emisyjny w Polsce jako bank, który miał sprawiać nadzór nad polityką pieniężną GG, na jego prezesa mianował Feliksa Młynarskiego. Bank ten 1 marca 1940roku wyemitował banknoty, które miały obowiązywać na terenie GG.

Były to nominały 1,2,5,10,20,50,100 oraz 500zł. Większość tych banknotów było wzorowanych na banknotach polskich z okresu między wojennego, jedynie banknot o najwyższym nominale 500zł był autorskim projektem Leonarda Sowińskiego. Na awersie wszystkich banknotów widniały podpisy prezydenta banku F. Młynarskiego oraz jego zastępcy Rudolfa Jędrzejowskiego, stąd też ich popularna nazwa – „młynarki”. Papier użyty do produkcji tych banknotów miał kolor kremowy i charakterystyczną cechą jest to, że odcienie druku różniły się od siebie w zależności od serii oraz drukarni w jakiej zostały wykonane.

Trzy drukarnie zajęły się realizacją druku polskich banknotów z okresu okupacji – była to Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, zakłady graficzne Banku Emisyjnego w Krakowie oraz Wiener Staatsdruckerei. Na awersie wszystkich banknotów na czerwonym tle umieszczono siedmiocyfrowy numer seryjny oraz literę serii. Wszystkie banknoty posiadały znaki wodne, najczęściej to była siatka z jasnych i ciemnych pasków (na niższych nominałach) oraz siatka z rombów (na wyższych). Jedynie na banknocie 500zł jako znak wodny użyty był rysunek głowy górala w kapeluszu na marginesie. Banknoty wyemitowane przez wadze Generalnej Guberni były dość łatwe do podrobienia, dlatego stwierdzono dość sporo ich fałszywek w obiegu. Były one w obiegu do 10.01.1945, kiedy to Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego dekretem unieważniło te banknoty.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Wikipedia.org

Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *