Blog numizmatyczny Banknoty Banknoty GG 1940

Banknoty GG 1940Prowadzący rządy na ternie utworzonego na części okupowanych terenów polskich Generalnej Guberni Hans Frank już od pierwszych dni swoich rządów rozpoczął wprowadzania niemieckiej polityki administracyjnej na podległym mu terenie. W skład tej polityki wchodziła również polityka monetarna. Rozpoczęto więc wymianę polskich pieniędzy różnicując kwoty jaki można było wymienić od narodowości. Już we wrześniu 1939 roku powołał Bank Emisyjny w Polsce jako bank, który miał sprawiać nadzór nad polityką pieniężną GG, na jego prezesa mianował Feliksa Młynarskiego. Bank ten 1 marca 1940roku wyemitował banknoty, które miały obowiązywać na terenie GG.

Były to nominały 1,2,5,10,20,50,100 oraz 500zł. Większość tych banknotów było wzorowanych na banknotach polskich z okresu między wojennego, jedynie banknot o najwyższym nominale 500zł był autorskim projektem Leonarda Sowińskiego. Na awersie wszystkich banknotów widniały podpisy prezydenta banku F. Młynarskiego oraz jego zastępcy Rudolfa Jędrzejowskiego, stąd też ich popularna nazwa – „młynarki”. Papier użyty do produkcji tych banknotów miał kolor kremowy i charakterystyczną cechą jest to, że odcienie druku różniły się od siebie w zależności od serii oraz drukarni w jakiej zostały wykonane.

Trzy drukarnie zajęły się realizacją druku polskich banknotów z okresu okupacji – była to Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, zakłady graficzne Banku Emisyjnego w Krakowie oraz Wiener Staatsdruckerei. Na awersie wszystkich banknotów na czerwonym tle umieszczono siedmiocyfrowy numer seryjny oraz literę serii. Wszystkie banknoty posiadały znaki wodne, najczęściej to była siatka z jasnych i ciemnych pasków (na niższych nominałach) oraz siatka z rombów (na wyższych). Jedynie na banknocie 500zł jako znak wodny użyty był rysunek głowy górala w kapeluszu na marginesie. Banknoty wyemitowane przez wadze Generalnej Guberni były dość łatwe do podrobienia, dlatego stwierdzono dość sporo ich fałszywek w obiegu. Były one w obiegu do 10.01.1945, kiedy to Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego dekretem unieważniło te banknoty.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Wikipedia.org

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *