Banknoty GG 1940

Prowadzący rządy na ternie utworzonego na części okupowanych terenów polskich Generalnej Guberni Hans Frank już od pierwszych dni swoich rządów rozpoczął wprowadzania niemieckiej polityki administracyjnej na podległym mu terenie. W skład tej polityki wchodziła również polityka monetarna. Rozpoczęto więc wymianę polskich pieniędzy różnicując kwoty jaki można było wymienić od narodowości. Już we wrześniu 1939 roku […]

1000zł z roku 1965

Po przeprowadzonej reformie walutowej z roku 1950 w Polsce w obiegu było siedem nominałów banknotów. W roku 1960 jednak po 10 latach, wycofano pierwsze banknoty o najniższych nominałach 2 oraz 5 złotych zastępując je aluminiowymi monetami. Po upływie jednak prawie 15 lat zorientowano się, że potrzeba jest emisja nowego banknotu o wyższym nominale 1000zł. Postanowiono […]

Komu srebro, komu?

Mało kto wie, że większość mennic państwowych zaprzestała bicia produktów srebra lub je poważnie ograniczyła. Najgorzej wygląda sprawa w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, gdzie w ogóle zaprzestano bicia srebrnych monet oraz sztabek z uwagi na brak srebra. Nie co lepiej jest w mennicy austriackiej, ale tylko trochę lepiej. Brak srebra odbija się wzrostem cen monet […]

Marka polska 1918-1920

Kiedy władze odrodzonej Polski przejęły władzę 11 listopada 1918 roku musiały borykać się z szeregiem problemów, do których należała między innymi sytuacja walutowa na terenie ziem odzyskanych. Cztery systemy walutowe, które odziedziczyły nowo powstałe władze wprowadzały dość sporo zamieszania. Postanowiono więc, że tymczasową polską walutą będzie marka polska – która do chwili odzyskania niepodległości emitowana […]

Banknoty z 1940

Na terenach części okupowanej Polski Rzesza Niemiecka utworzyła Gubernię Generalną, na której czele stanął bliski współpracownik Hitlera Hans Frank. Frank silną ręką rozpoczął wprowadzanie niemieckiej administracji na terenach podbitych. Jedną z pierwszych decyzji Franka, było powołanie banku Emisyjnego w Polsce – do którego zadań należało realizowanie polityki monetarnej na terenie Guberni. Na prezydenta Banku powołał […]

W co inwestować?

Kryzys z ostatnich lat naruszył zaufanie do instytucji finansowych. Inwestorzy nie kwapią się już wkładać pieniędzy w ryzykowne akcje lub obligacje. Owszem znajdą się zawsze tacy, dla których ryzykowne inwestycje oznaczają wysokie stopy zysku. Nie każdy ma w sobie żyłkę ryzykanta i pragnie czuć ten dreszcz podczas sprawdzania kursów akcji, w które zainwestował. Są też […]